ZOLA Ideas

ماموریت ما

LEARN MORE

ایده ای متولد می شود

تیمی از متخصصان با تجربه بیمه در ایران و کانادا تصمیم می گیرند برای انتقال دانش فنی و طراحی بیمه نامه های جدید در استانداردهای بین المللی برای شرکت های بیمه ایرانی با هم قدم بردارند چون اعتقاد دارند هر چند که ظرفیت های بیمه گری در کشور عزیز مادری شان بالا است اما برای توسعه ضریب نفوذ، امروز نیاز به نوآوری و استفاده از خلاقیت در طراحی محصولات و خدمات بیمه ای و پشتیبانی از بیمه گذاران بیشتر از همیشه احساس می شود

ماموریت و چشم انداز

اعتقاد داریم که بیمه ابزاری کارآمد برای حفظ کیفیت زندگی مردم و بهبود امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است. ما همچنین به قدرت نوآوری و تغییرات مشتری محور اعتقاد داریم و مأموریت خود می دانیم که در حد توان به بیمه گران ایرانی کمک کنیم تا بتوانند با نوآوری در محصولات و خدمات خود، پا به پای دنیای سریع امروز برای حفاظت از مال و عمر مردم با قدرت،سرعت و انعطاف پذیری حرکت کنند